Blog OVB

« In onze verschillende artikels combineren we tendensen uit het dagelijkse leven met actuele vragen omtrent de thema’s financiën en pensioenen. »

Financiën voor vrouwen: zo regelt u uw pensioenvoorziening en dergelijke

| OVB Belgium

Financiën voor vrouwen: de juiste pensioenvoorziening

Qua gelijkheid is er de afgelopen honderd jaar veel veranderd. Alleen als het om financiën gaat, is de emancipatie nog niet compleet: het zijn nog steeds vooral mannen die voor de financiën en de derde pijler verantwoordelijk zijn. Vrouwen moeten financieel onafhankelijk zijn om zelf later ook genoeg geld te hebben en ouderdomsarmoede tegen te gaan.

Is het zinvol om geld te beleggen in fondsen?

| OVB Belgium

Geld beleggen in fondsen: waarom zijn fondsen een uitstekende financiële investering?

Lage rentes, weinig rendement en geen al te positieve vooruitzichten wat betreft het eigen pensioen: wie momenteel zijn spaargeld wil beleggen, heeft het niet bepaald makkelijk. Klassieke beleggingen zoals daggeld, termijndeposito's en spaarrekeningen genereren al lang geen noemenswaardige rente meer. Daarom is het zinvol om geld in fondsen te beleggen, en dat is niet zo moeilijk als men denkt.

| OVB Belgium

Maakt geld gelukkig? Hoe onze financiën en ons geluk met elkaar verband houden

Persoonlijk geluk definieert iedereen anders, geld speelt daarbij in elk geval voor velen een belangrijke rol. De juiste uitgaven en besparingen zijn daarbij de alfa en omega.