Afdruk

Uitgegeven door Willemot member of the OVB Group

Willemot member of the OVB Group

Coupure Rechts 228

9000 Gent

Tel: 09/265.08.11

Fax:

Internet: www.willemot.eu/

De raad van bestuur:

Cedric Ryckaert - CFO

Gerrit Nollet - CEO

Jan Decker - Bestuurder Willemot member of the OVB Group.

Wettelijke nota:

Willemot member of the OVB Group, onderzoekt en actualiseert regelmatig de informatie op haar website. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan de informatie in de tussentijd zijn gewijzigd. Willemot member of the OVB Group, aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie. Hetzelfde geldt ook voor websites waarnaar via een hyperlink wordt verwezen. Willemot member of the OVB Group is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die via dergelijke links worden bereikt.

Willemot member of the OVB Group behoudt zich tevens het recht voor om wijzigingen of aanvullingen aan te brengen in de verstrekte informatie.

Sustainable finance:

Informatieverstrekking met betrekking tot de inachtneming van duurzaamheidsfactoren bij het distribueren van verzekeringsbeleggingsproducten

Willemot NV heeft momenteel geen afzonderlijke duurzaamheidsstrategie uitgewerkt.

Bij het overwegen van samenwerkingen met verzekeringsmaatschappijen of gevolmachtigde onderschrijvers (hierna “verzekeraars” genoemd) en bij de distributie van verzekeringsbeleggingsproducten houdt Willemot NV enkel rekening met de informatie die door de verzekeraars wordt verstrekt.

De verzekeraars zullen onze klanten informatie verstrekken over het meewegen van duurzaamheidsrisico’s in beleggingsbeslissingen door middel van hun precontractuele informatie.

Momenteel ontbreken de technische regelgevingsnormen van de Europese toezichthoudende autoriteiten (ESA’s) en de nauwkeurige informatie van de verzekeraars omtrent deze materie nog. Hierdoor is Willemot NV niet in staat een grondige analyse uit te voeren van de mogelijke negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren en hoe deze mee te nemen in het advies dat Willemot NV aan haar klanten verstrekt.

Daarom worden deze factoren momenteel niet standaard meegenomen in onze adviezen. Uiteraard blijft de NV Willemot de verdere ontwikkelingen op de verzekeringsmarkt en binnen de ESA’s op de voet volgen. Van zodra meer informatie beschikbaar is en er duidelijkheid wordt verschaft omtrent deze materie, zal Willemot NV een strategie ontwikkelen om duurzaamheidsfactoren mee te nemen in onze adviezen.

De impact van duurzaamheidsfactoren op de vergoedingen voor verzekeringsdistributie

De vergoedingen die Willemot NV ontvangt voor de distributie van verzekeringsbeleggingsproducten verschillen niet naargelang een product al dan niet duurzaamheidsfactoren in acht neemt.

De vergoedingen voor de personeelsleden van Willemot NV alsook de via Willemot NV werkzame verzekeringssubagenten of co-makelaars verschillen niet naargelang een verzekeringsbeleggingsproduct al dan niet rekening houdt met duurzaamheidsfactoren.

Auteursrecht:

De inhoud en opzet van de website Willemot member of the OVB Group is auteursrechtelijk beschermd. Informatie of gegevens, in het bijzonder het gebruik van tekst, delen van tekst of beeldmateriaal, mogen alleen worden gereproduceerd met voorafgaande toestemming.