50 jaar OVB Europa

Reeds een halve eeuw staat OVB voor zijn klanten en financiële tussenpersonen klaar. Een mooie aanleiding dus om ook eens terug te blikken naar het verleden.

Met een sterk verleden naar een sterke toekomst

Er zijn maar weinig bedrijven die in onze jachtige tijd op een geschiedenis van 50 jaar kunnen terugkijken. Wat is het geheim van het succes van OVB? Aan de ene kant hebben wij ons geconcentreerd op onze kerncompetentie: de financiële advisering van mens tot mens. Tegelijkertijd was het ook van belang om flexibel te reageren op gewijzigde behoeften van de klant en op andere marktomstandigheden.

Deze balans tussen traditie en verandering heeft ons gemaakt tot wat we nu zijn – een financiële dienstverlener met een leidende positie in Europa. Onze ervaring van tientallen jaren helpt ons om onze dienstverlening voortdurend verder te ontwikkelen, zodat wij ook in de toekomst nog als sterke partner aan de zijde van onze klanten en financiële dienstverleners kunnen staan.

»Mensen staan voor ons centraal. Daarom vertellen onze klanten en financiële tussenpersonen hun persoonlijke verhaal over OVB.«

1970 – het juiste idee op het juiste moment

In 1970 wird in Keulen (Noordrijn-Westfalen) de eerste steen gelegd voor het internationale concern OVB. Als „organisatie voor de bemiddeling bij de totstandkoming van overeenkomsten voor bouwsparen (Bausparverträge)” had de jonge onderneming zich ten doel gesteld om haar advisering te richten op particuliere huishoudens inzake overeenkomsten voor bouwsparen. Het succes liet niet lang op zich wachten: OVB wist in die tijd de juiste snaar te raken.

Na een periode van booming business na de oorlog, met een periode van sterke eonomische groei en een forse stijging van inkomens, ging het eind jaren zestig voor het eerst economisch bergafwaarts. De mensen gingen sparen. Deze trend werd gestimuleerd door een wet uit 1970 die door de regering in Bonn werd uitgevaardigd. De zogenaamde spaarpremies voor werknemers werden verdubbeld, wat betekent dat werkzame personen bijzonder hoge premies kregen van de overheid als zij in bepaalde financiële producten investeerden. Daaronder viel ook het door OVB aangeboden bouwsparen.

Deze gelukkige omstandigheden zorgden er uiteraard voor dat OVB na zijn beginperiode de wind behoorlijk in de zeilen kreeg. Met een bouwfonds (Bausparkasse) als eerste partneronderneming had OVB echter maar één product in de aanbieding. Dat zou snel veranderen.

1970 - 1989 – met een alomvattende advisering en een breed aanbod van producten naar succes

Ondanks de euforie was het bij OVB snel duidelijk: het bouwsparen mocht niet het enige product blijven dat het bedrijf in de aanbieding had. Daarvoor waren de behoeften van de klant te uiteenlopend en te verschillend.

OVB begon derhalve stap voor stap haar productaanbod te vergroten met persoonlijke en zakelijke verzekeringen, alsmede beleggingen van vermogen, en ontwikkelde ook een alomvattend concept voor klantadvisering: de basis hiervoor werd gelegd door de inventarisatie en de analyse van de financiële situatie van de klant. Tegen de achtergrond van deze wensen en doelstellingen ontwikkelde de adviseur van OVB een individueel passende oplossing voor de lange termijn die tevens betaalbaar en voldoende flexibel was. De alomvattende financiële advisering die vele onderwerpen omvatte, was geboren, waarbij de klant in elke leefsituatie voorzag in passende financiële producten. Tot op de dag van vandaag is dit totaalconcept één van de belangrijkste pijlers van het bedrijfsmodel van OVB, hetgeen een enorm voordeel is voor alle klanten. Vooral ook, omdat de talrijke producten altijd door verschillende gerenommeerde partnerbedrijven van OVB worden aangeboden. Zo konden en kunnen klanten er ook nu nog op vertrouwen dat zij uit een geselecteerd portfolio aan financiële producten precies de juiste oplossing krijgen.

Met een alomvattend portfolio aan producten en een goed doordacht systeem van advisering ging OVB na de start goed op weg. En Duitsland leek ervoor te zijn gemaakt. De gemiddelde spaarquote van Duitse particuliere huishoudens lag altijd al op het hoogste niveau van de westelijke industrielanden. OVB zag echter ook al op een vroeg moment de kansen die activiteiten in heel Europa zouden kunnen bieden. Aldus maakte het bedrijf belangrijke strategische keuzen voor expansie in Europa. De eerste stap richting internationalisering werd in 1991 gemaakt naar Oostenrijk.


Vanaf 1991 – op koers naar het zuidwesten

Na de expansie naar Oostenrijk in 1991 liepen de zaken voor OVB ook in het zuidwesten van Europa zeer goed. In 1993 konden de zakelijke activiteiten naar Griekenland worden uitgebreid. In 1995 kwam Zwitserland erbij, in 2002 Italië en Spanje en vervolgens een jaar later Frankrijk.

In Spanje was er binnen de EU sprake van de hoogste levensverwachting en tegelijkertijd, net als in Italië, het laagste geboortecijfer. De demografische verandering was en is hier dus een bijzonder groot probleem. Derhalve was er een grote behoefte aan financiële producten voor de oudedagsvoorziening. Bovendien waren de financiële dienstverleners nauwelijks bekend met het bedrijfsmodel van OVB in Spanje. De combinatie van een alomvattende advisering en talrijke producten van goed presterende partners van producten werd door de Spaanse klanten meteen ontzettend goed ontvangen.

Zijn expansiekoers zette OVB onlangs in 2018 voort in België.

Vanaf 1992 – de ontsluiting van Oost-Europa

OVB was echter niet alleen in Zuidwest-Europa succesvol op dreef. In het oosten van Europa ging het bedrijf in 1992 naar Polen, Tsjechië en Hongarije en een jaar later naar Slowakije. In 1998 volgde Kroatië. Naar Roemenië en de Oekraïne breidde OVB zich uit in 2002 en in 2007.

Na de val van het IJzeren Gordijn heerste er in de landen van Midden- en Oost-Europa een euforische stemming. Aan het begin betekende dat met name een grote inhaalbehoefte aan consumentengoederen. Jarenlang hadden de mensen moeten afzien van zaken die in West-Europa heel vanzelfsprekend tot de levensstandaard behoorden. Het weinige geld dat er wasn werd aanvankelijk allesbehalve geïnvesteerd in verzekeringen en producten voor allerlei voorzieningen.

Dat zou echter veranderen. Stap voor stap stegen de lonen, de meest dringende behoeften aan consumptiegoederen waren bevredigd en de mensen begonnen te denken aan hun financiële toekomst. Op dat moment had OVB zich al een plaats op de markt veroverd en was ter plekke om de mensen met raad en daad terzijde te staan.

2006 – „Openheid geeft vertrouwen“ – OVB gaat naar de beurs

In het jaar 2000 werd OVB omgezet in een naamloze vennootschap – een mijlpaal in de organisatiestructuur van het bedrijf. Met de nieuwe rechtsvorm kreeg OVB meer flexibiliteit voor een sterkere strategische groei en een snellere expansie. Door vervolgens een structuur van holdings en werkmaatschappijen  op te zetten, kwam OVB nog professioneler voor de dag.

Onder het dak van de holdingmaatschappij waren voortaan de intussen 13 landelijke werkmaatschappijen van OVB, waaronder ook OVB Vermögensberatung AG, operationeel op de Duitse markt. De holding nam de strategische leiding van het OVB op zich alsmede de daarmee samenhangende overkoepelende activiteiten. Daarmee ontstond er een efficiënte structuur die geschikt was om het concern verder te laten groeien. Met de beursgang in 2006 en de notering in de Prime Standard voldeed OVB aan de hoogste eisen voor publicatie. De publicatie van jaar- en kwartaalcijfers volgens internationale eisen voor de rapportage en de gedetailleerde toelichtingen omtrent de Corporate Governance in de onderneming vormen voor ons een kwaliteitskeurmerk, waardoor OVB zich kan meten met de grote Duitse en internationale concerns.

OVB België

Met de acquisitie van het traditierijke Belgische makelaarsbedrijf Willemot NV met zetel in Gent legde OVB de basis voor de ontsluiting van de aantrekkelijke Belgische markt.

Vandaag de dag zorgen onze gekwalificeerde financiële bemiddelaars voor een waardevolle dienstverlening in alle taalregio’s van België doordat zij klanten volgens het Allfinanz-adviseringsprincipe tegen veelvuldige risico’s beschermen en hen erbij helpen, hun persoonlijke wensen en doelstellingen te realiseren.

50 jaar na de oprichting – de mensen hebben financieel advies nodig

Vandaag de dag bevinden wij ons in een tijd, waarin een goede financiële advisering belangrijker is dan ooit tevoren. De levensverwachting van de mensen in Europa stijgt aldoor. Tegelijkertijd bevinden de geboortecijfers  zich in veel landen op een zeer laag niveau. Gevolg: binnen de door de overheid gereguleerde sociale verzekeringssystemen moeten steeds minder premiebetalers een telkens groter wordend aantal uitkeringsontvangers voor een steeds langere periode financieren. Een particuliere oudedagsvoorziening is derhalve over de gehele lijn een absolute must, teneinde ook bij het ouder worden nog de normale levensstandaard te kunnen behouden.

De behoefte aan een complete en alomvattende financiële advisering is groot en zal in de toekomst nog groeien. Het is daarom onthutsend dat veel mensen zich niet willen bezighouden met voorzieningen voor later. Niet verwonderlijk: financiële producten worden telkens complexer en voor de meesten onder ons lijkt het eigen pensioen nog zeer ver weg. Des te belangrijker is het dat OVB de noodzaak van een particuliere verzekering duidelijk maakt en zijn klanten daarbij ondersteunt om individuele maatwerkoplossingen te vinden. En dat doen wij met veel succes: met meer dan 3,7 miljoen klanten, bijna 5.000 financiële tussenpersonen en activiteiten op markten in 16 landen behoort OVB momenteel tot de toonaangevende concerns van financiële bemiddelaars in Europa.

Ook nu nog is de advisering van mens tot mens datgene dat klanten zeer waarderen. Ondanks of misschien zelfs vanwege de digitalisering is de behoefte aan persoonlijke advisering nog altijd zeer groot – ook bij jonge doelgroepen. OVB heeft de deskundigheid hiervoor en een halve eeuw ervaring. Een succesverhaal dat zeker nog eens 50 jaar zal duren.


»Hebt u hulp nodig bij uw verzekeringen en voorzieningen? Dan vindt u een adviseur van OVB vlakbij u in de buurt.«

»Alleen wie samenwerkt, kan groeien. Teamwork staat bij ons op de eerste plaats.«