De arbeidsongeschiktheidsverzekering: hoe bescherm je je inkomen?

|

Vrouw met een armprothese - arbeidsongeschiktheidsverzekering
De belangrijkste feiten over de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Leestijd: ca. 4 minuten

  • Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is één van de belangrijkste aanvullende verzekeringen. Het beschermt je inkomen wanneer je niet meer in staat bent om te werken.
  • Vooral voor zelfstandigen en loontrekkenden met een hoger inkomen is een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering interessant.
  • Een van de meest voorkomende oorzaken van arbeidsongeschiktheid zijn psychische aandoeningen.
  • Hoe vroeger je de arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit, hoe lager je maandelijkse premies.

Wat doe je als je plots niet meer kan werken? Het gebeurt soms sneller dan je denkt, je kan bv. een ongeval krijgen of een aanslepende ziekte waardoor je van de ene dag op de ander je job niet meer kan uitoefenen. Natuurlijk ben je in België gedeeltelijk beschermd en ontvang je een uitkering van de ziekenkas. Bij zelfstandigen en grote inkomens dekt deze echter slechts een gedeelte van je inkomen. Met de arbeidsongeschiktheidsverzekering kan je jezelf bescherm tegen een te groot inkomensverlies. Hieronder zetten we voor jou op een rijtje wat de arbeidsongeschiktheidsverzekering precies inhoudt en wanneer deze voor jou van toepassing is.

Vele mensen schatten de kans dat ze langdurig arbeidsongeschikt zullen worden laag in, maar volgens de cijfers van Xerius treft langdurige arbeidsongeschiktheid maar liefst 10% van de totale beroepsbevolking. Je bent langdurig arbeidsongeschikt wanneer je meer dan 30 dagen afwezig bent door medische problemen. Als je plotseling een deel van je vast inkomen moet missen is het risico op financiële problemen vrij groot. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering bouw je meer financiële zekerheid in.

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering is een aanvullende verzekering die je inkomen beschermt wanneer je voor langere tijd niet kan werken. Als je afhankelijk bent van je maandelijkse inkomen kan deze aanvullende verzekering zorgen voor financiële zekerheid. Als je door gezondheidsredenen langere tijd niet meer kunt werken betaalt de verzekering je - boven op de uitkering van de ziekenkas - maandelijks een extra bedrag uit om het verschil met je maandelijkse inkomen bij te passen.

Maar wanneer ben je nu “ongeschikt” om te werken? De voorwaarden verschillen per verzekeringsmaatschappij en vaak kan je kiezen uit verschillende clausules waardoor je premie net stijgt of daalt. Je kan de risico’s die je wilt verzekeren kiezen; bv. ziekte, ongevallen op het werk en/of privé, fysieke aandoeningen en psychische aandoeningen.

Vrouw zit gestresseerd aan haar bureau - mentale aandoeningen

Let op: bij sommige verzekeringen zijn de uitkeringen voor psychische aandoeningen beperkt in tijd. Je kan ook bepalen voor welk deel van je inkomen je verzekerd wil zijn, bv. bij 25% inkomensverlies veroorzaakt door arbeidsongeschiktheid. Bij alle verzekeringen geldt natuurlijk dat het bedrag dat terugbetaald wordt door het ziekenfonds niet kan worden verzekerd. De eigen risicotermijn (of wachttijd) bedraagt bij bijna alle verzekeringen 1 maand.

Wie neemt het best een arbeidsongeschiktheidsverzekering­?

Of een arbeidsongeschiktheidsverzekering de moeite is, hangt natuurlijk af van heel wat verschillende factoren, zoals je beroep, je leeftijd, al bestaande aandoeningen en je burgerlijke staat. Als je leeft van je inkomen en geen reserves hebt om op terug te vallen om in je levensonderhoud te voorzien of om je gezin te onderhouden, dan komt een arbeidsongeschiktheidsverzekering zeker van pas. De arbeidsongeschiktheidsverzekering is heel interessant in de volgende situaties:

  • Werknemers die afhankelijk zijn van hun inkomen.
  • Gezinnen waarbij één persoon verantwoordelijk is voor het inkomen.
  • Zelfstandigen: zij krijgen een veel lagere uitkering van de ziekenkas en zijn zelf verantwoordelijk voor inkomensverlies. Bij werknemers dekt de werkgever de eerste zes maanden.

In België zijn alle werkgevers verplicht om hun werknemers te voorzien van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als je in België arbeidsongeschikt bent, staat je werkgever dus in voor je loon. Als de arbeidsongeschiktheid voor lange tijd blijft aanslepen, wordt de uitkering overgenomen door de ziekenkas. Deze uitkering dekt echter geen 100% van je inkomen. Een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt dan het ontbrekende bedrag. Een ander verhaal is het wanneer je zelfstandige bent, dan ben je zelf verantwoordelijk voor al je inkomensverlies. In dit geval is zo’n verzekering heel interessant aangezien de uitkering van het ziekenfonds voor zelfstandigen slechts 850 euro bedraagt.

De meest voorkomende oorzaken van arbeidsongeschiktheid

Eén ding is zeker, het kan iedereen overkomen. Of je nu jong of oud bent, man of vrouw, arbeider of bediende, het maakt niet uit. Er kan altijd iets gebeuren waardoor je voor lange tijd niet in staat bent om te werken. De top 4 oorzaken zijn tumoren, psychische en gedragsstoornissen, burn-out en uitputting, en cardiovasculaire ziekten. Bij 25% van de diagnoses gaat het om psychosociale aandoeningen. Bij werknemers (zelfstandigen niet meegerekend) stijgt dit zelf tot één derde. Jongere werknemers blijken vaker arbeidsongeschikt te zijn wegens een burn-out en stress gerelateerde factoren dan hun oudere collega’s.

Bepaal zelf welke risico’s je loopt

Heb je een risicovolle hobby, zoals skydiving of ijshockey, of al bestaande aandoeningen? Deze factoren verhogen je kans op arbeidsongeschiktheid. Zorg er dus voor dat je deze ook aan je verzekeringsmaatschappij vermeldt. Er zijn ook risicovolle beroepen dus verzeker ook je eigen arbeid. Je kan de waarde van jouw arbeid berekenen door je jaarlijks inkomen te vermenigvuldigen met het aantal jaren tot aan je pensioen.

Onze tip: onze financiële adviseurs kunnen je helpen bepalen wat jouw persoonlijk risico is en berekenen wat de waarde is van jouw arbeid. Op deze manier ben je zeker dat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Sparen als alternatief?

Wat als je nu op regelmatige basis geld opzijzet voor het geval dat je arbeidsongeschikt wordt? Is dat geen goed alternatief? Laten we het even berekenen. Stel dat je op je 53e arbeidsongeschikt wordt voor de rest van je loopbaan. Het eerste jaar heb je recht op een uitkering van 60% van je brutoloon, na het eerste jaar wordt dit verlaagd naar een uitkering van bv. 1300 euro, afhankelijk van je gezinssituatie. Stel dat je normaal een nettoloon had van 2000 euro, dan betekent dit dat je ongeveer 117.600 euro moet sparen om dezelfde levensstandaard te behouden (inflatie en belastingen zijn hierbij niet meegerekend). Aangezien dit niet evident is, is een arbeidsongeschiktheidsverzekering dus zeker de moeite waard om te overwegen.

4 handige tips bij het afsluiten van je verzekering

Als je financiële problemen bij ziekte of ongeval wilt vermijden, is een arbeidsongeschiktheidsverzekering de moeite waard om te overwegen. Hieronder vind je enkele tips om het meeste uit je verzekering te halen.

1. Beantwoord de gezondheidsvragen eerlijk

Als je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit moet je enkele vragen beantwoorden die betrekking hebben op je gezondheid. Wees eerlijk want foute informatie kan later grote gevolgen hebben op je uitkering.

Man herstelt een raam -particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering

2. Verzeker voldoende

De extra uitkering zou samen met de uitkering die je ontvangt van de ziekenkas minstens moeten overeenkomen met je laatste nettoloon.

3. Hoe vroeger je de verzekering afsluit, hoe meer je bespaart

Hoe vroeger je de verzekering afsluit, hoe lager de premies. De meeste jonge professionals hebben weinig bestaande aandoeningen waardoor de premie ook lager ligt.

4. Kies de juiste verzekeringsperiode

Het bedrag uitgekeerd door de verzekering dient voor de periode dat je normaal professioneel actief bent, dus tot je 67 jaar. Vanaf je 67 jaar is het de bedoeling dat je kunt terugvallen op je wettelijk pensioen en je samengestelde pensioenplan.

Hoe goed ben jij voorbereid op de toekomst?

Onze financiële experts beantwoorden met veel plezier al je vragen over de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Lees het ook:

Sterke vrouw kijkt in de camera – onderhandelen over loonsverhoging

| OVB Belgium

De eerste loononderhandeling: handige tips & tricks

Je hebt nu al een tijdje die eerste echte job. Alles gaat goed, maar je hebt het gevoel dat je loon wel wat hoger kan. Voordat je aan de onderhandeltafel gaat zitten, denk je best even na. Hoeveel loonsverhoging kan je vragen? Wanneer is het beste moment? Hoe bereid je je voor? Lees hier enkele handige tips & tricks die je kunnen helpen op pad naar het gewenste salaris.

Kind met spaarvarken en munten – maandelijkse vaste kosten van het gezin

| OVB Belgium

Wat zijn de maandelijkse vaste kosten van een gezin en hoeveel geef je hier best maximaal aan uit?

Weet jij hoeveel je elke maand uitgeeft? Veel mensen hebben geen overzicht van hun maandelijkse uitgaven en net dit is de basis van een goede financiële planning. De totale uitgaven van een gezin bestaan uit vaste en variabele kosten. Maar wat zijn de vaste kosten? En hoeveel geef je hier best maximaal aan uit?