Geld beleggen in fondsen: waarom zijn fondsen een uitstekende financiële investering?

|

Is het zinvol om geld te beleggen in fondsen?

Lage rentes, weinig rendement en geen al te positieve vooruitzichten wat betreft de eigen pensioenvoorziening: wie momenteel zijn spaargeld wil beleggen, heeft het niet bepaald makkelijk. Klassieke beleggingen zoals daggeld, termijndeposito's en spaarrekeningen genereren al lang geen noemenswaardige rente meer. Daarom is het zinvol om jouw geld in fondsen te beleggen, en dat is niet zo moeilijk als je misschien denkt.

In 1774 staan veel banken ​​op de rand van het faillissement. Beleggers vrezen voor hun vermogen, een volgende grote financiële crisis staat voor de deur. Een jonge Nederlandse zakenman komt met de redding: het geld van verschillende particuliere investeerders bundelen en dit zo winstgevend mogelijk in verschillende effecten beleggen. Het risico voor beleggers wordt ingeval van kleine bijdragen verminderd door het geld gespreid te beleggen in meerdere effecten, en de verdeling kan altijd worden aangepast aan de huidige situatie op de beurs. De oprichting van het eerste fonds is een feit..

Er is sindsdien niet veel veranderd in de manier waarop beleggingsfondsen werken. Alleen is het aanbod flink uitgebreid: de markt is ontploft, vooral de laatste decennia. Het belegde vermogen van talrijke beleggers wordt in de meest uiteenlopende soorten effecten en obligaties over de hele wereld belegd. Dit uitgebreide aanbod maakt het er echter niet gemakkelijker op voor wie op het punt staat geld in aandelen of fondsen te gaan beleggen. Wat is het verschil tussen de verschillende beleggingsfondsen? Is mijn vermogen veilig? Hoeveel geld moet ik investeren? En het belangrijkste: in welke fondsen moet ik beleggen?

Wat voor beleggingsfondsen zijn er eigenlijk?

Wie wat onderzoek doet, ontdekt al snel dat er heel wat verschillende opties op de markt zijn. Ze verschillen voornamelijk per activaklasse.

Fondstypes in één oogopslag

  • Per activaklasse: aandelen, obligaties, onroerend goed, grondstoffen- of gemengde fondsen
  • Per type beheer: actief of passief (indexfondsen)
  • Per kapitaallimiet: open of gesloten
  • Per type distributie: uitkerend of accumulerend

Aandelenfondsen bestaan uit een verzameling van meerdere aandelen die zich heel verschillend kunnen ontwikkelen. Het risico fluctueert afhankelijk van de mix en spreiding van de aandelen.

Bij obligatiefondsen wordt in obligaties van bedrijven of staten belegd, die geld voor een bepaalde looptijd en tegen rente willen lenen. Des te langer de resterende looptijd van de obligaties, des te groter de waardeschommelingen zijn. Korte resterende looptijden en schuldenaren met een hoge kredietwaardigheid zijn veiliger.

Vastgoedfondsen beleggen in verhuurd, commercieel vastgoed en minder vaak in residentieel vastgoed. De waardeontwikkeling is dan ook sterk afhankelijk van toekomstige huuropbrengsten en gebouwwaarden.

Zoals de naam al doet vermoeden, concentreren grondstoffenfondsen zich op grondstoffen zoals goud, zilver, platina, olie en gas. Er wordt geïnvesteerd in de grondstoffen zelf of in aandelen in bedrijven binnen de grondstoffenindustrie.

Gemengde fondsen beleggen in verschillende activaklassen en vormen zo een combinatie van bijvoorbeeld aandelen, obligaties, grondstoffen en vastgoed.

Indexfondsen volgen een specifieke index, bijvoorbeeld een aandelenindex. Ook wat dit betreft, kan er uit een grote verscheidenheid aan activaklassen gekozen worden, waaronder aandelen en obligaties en onroerend goed. Ze staan ​​ook bekend als passief, omdat er geen fondsbeheerder is om de activa te beheren. Dit zijn bijvoorbeeld ETF's.

Open = een onbeperkt aantal beleggers kan aandelen kopen, meestal via banken en financiële instellingen, fondsbeheerders of rechtstreeks via de beurs. Kleine investeringen zijn ook mogelijk. Openfondsen zijn daarom bij uitstek geschikt als financiële investering voor particulieren.

Gesloten = er wordt een bepaald bedrag voor een groter project verzameld. Dit kunnen bijvoorbeeld aandelen in vastgoed, media, schepen of bedrijven zijn. Zodra alle fondsaandelen verkocht zijn, kunnen er geen nieuwe investeerders meer instappen. Meestal is er bij dit soort fondsen sprake van een langere investeringsperiode en hogere investeringsbedragen. Deze vorm van beleggen is daarom niet erg flexibel, vaak ondoorzichtig en kan met een hoger risico gepaard gaan.

Accumulerend = de gegenereerde winst wordt bij accumulerende fondsen direct herbelegd in andere fondsaandelen en draagt ​​zo bij aan het rente-over-rente-effect.

Uitkerend = de gegenereerde winst wordt regelmatig, bijvoorbeeld jaarlijks, aan beleggers uitgekeerd in de vorm van dividenden. Je kunt het geld dus weer handmatig herinvesteren of op een andere manier gebruiken.

Verstandige voorzieningen treffen voor je eigen toekomst en er tegelijkertijd iets goed mee doen? Dat kan ook met een duurzame "groene" belegging. Helaas zijn daar tot nu toe geen gestandaardiseerde labels voor, waardoor je van tevoren dus zelf moet uitzoeken waar het door jou geïnvesteerde geld aan uitgegeven wordt.

Veel duurzame beleggingen zijn gebaseerd op de ESG-criteria, namelijk 'Environment' (milieu), 'Social' (sociaal) en ' Government' (bedrijven die duurzaam opereren). Investeringen vloeien specifiek naar bedrijven of projecten die het milieu of de samenleving ondersteunen, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van energiezuinige technologieën of door milieubescherming. Groene aandelenfondsen selecteren alleen bedrijven die duurzaam opereren, bijvoorbeeld door milieuvriendelijke productieomstandigheden, minder uitstoot en eerlijke arbeidsomstandigheden.

Bepaalde sectoren, zoals kernenergie of wapenproductie, worden daarbij volledig uitgesloten, evenals bedrijven die onethisch te werk gaan, bijvoorbeeld door kinderarbeid.

Welk beleggingsfonds past bij jou?

Een financieel adviseur laat je zien welk fonds bij jou past.

Hoe moet ik mijn geld in fondsen beleggen?

Het belangrijkste is natuurlijk dat jouw eigen geld zoveel mogelijk rente oplevert. Helaas bestaat er niet zoiets als een honderd procent veilige belegging met een laag risico en met tegelijkertijd een hoog rendement. Desalniettemin kan en moet je bij het kiezen van een fonds rekening houden met jouw eigen doelen en voorkeuren.

In welke fondsen moet ik beleggen?

Beleggers hebben keuze te over en moeten het juiste fonds zien te kiezen. Je wilt jouw eigen spaargeld immers niet willekeurig aan een vreemde fondsbeheerder geven en in het ergste geval heel veel geld verliezen. Helaas zeggen de voorgaande ontwikkelingen van het fonds niets over de toekomst. Dus hoe weet je waar je het meeste rendement behaalt?

Het is zinvol om eens goed naar de vergoedingen te kijken, bijvoorbeeld naar de lopende beheerkosten,het inschrijvingsbedrag en de eenmalige kosten bij aankoop. De zogenaamde Total Expense Ratio (TER) geeft informatie over de jaarlijkse kosten. Hogere vergoedingen verlagen natuurlijk het rendement, maar de meest populaire fondsen met een ervaren beheerder en goede ratings zijn vaak wel iets duurder dan andere. Het is dus handig een kostenvergelijking te maken, maar je moet niet alleen kijken naar de goedkoopste prijs. Goedkoop is niet altijd beter!

Bedenk van tevoren of je liever voor veiligheid gaat of juist bereid bent wat meer risico te nemen. Aandelenfondsen bieden bijvoorbeeld meer kans op een hoog rendement dan obligatiefondsen, maar zijn tegelijkertijd onderhevig aan grotere schommelingen. In principe geldt: des te groter de spreiding, des te lager het risico. Als individuele activa namelijk dalen, kan dit gecompenseerd worden door andere. Beleggingen met weinig diversiteit, die zich bijvoorbeeld alleen op bepaalde regio's of sectoren concentreren, zijn dus risicovoller dan breed gespreide beleggingen.

Idealiter kies je dus voor een aandelenfonds dat in heel verschillende sectoren en landen belegt. Voor nog meer zekerheid is ook een obligatiefonds met korte looptijden en obligaties van betrouwbare schuldenaren, bijvoorbeeld landen met een goede kredietwaardigheid, geschikt.

Zijn ETF's zinvoller?

Aangezien ETF's (Exchange Traded Funds) een index volledig repliceren en er daarvoor geen fondsbeheerder nodig is, zijn ze meestal iets goedkoper dan actief beheerde aandelenfondsen.

Het nadeel van ETF’s is dat je een goede basiskennis nodig hebt. De tijd om die kennis op te doen en in te zetten, is echter vrij intensief: zowel wat betreft het plannen, het onderzoeken en het selecteren van de ETF als bij het daaropvolgende beheren van de belegging. Het noodzakelijke zelfmanagement gaat gepaard met het risico dat je emotionele beslissingen gaat nemen. Zo reageren veel beleggers met paniekverkopen op koersdalingen die slechts van korte duur zijn, wat tot grote verliezen leidt.

Een expert daarentegen kent de markt en voelt beter aan wanneer het de moeite waard is om in of uit te stappen. Zeker tijdens een crisis en bij dalende koersen profiteer je van de ervaring van een fondsbeheerder die voor verschillende marktsituaties een verstandige strategie voert en tijdig overstapt naar risicoarmere beleggingsvormen. ETF's daarentegen dalen, net als alle indexfondsen, één op één met de koersen.

Wat je uiteindelijk kiest, is een kwestie van wat bij jou past. Als je weinig tijd hebt en er minder mee bezig wilt zijn, is een beheerd fonds waarschijnlijk een betere keuze. Daarbij neemt een expert jou het werk uit handen. Maar misschien vind je een combinatie van beiden echter ook een optie? Zo kun je met kleine bedragen jouw eigen ETF-spaarplan in zelfbeheer uitproberen. Sommige aandachtspunten en onderwerpen kunnen echter niet worden gerealiseerd met ETF's, omdat er geen overeenkomstige index is.

Hoe werkt een fondsspaarplan?

Je kunt eenmalig beleggen, een spaarplan opzetten of beide combineren. Bij een eenmalige investering wordt er van meet af aan een groter bedrag geïnvesteerd, zodat jouw kapitaal meteen al zijn werk doet en rente oplevert.

Indien je geen groter bedrag ter beschikking hebt of naast een eenmalige investering regelmatig wilt sparen, kun je een fondsspaarplan opzetten. Daarbij beleg je kleinere bedragen op regelmatige tijdstippen, bijvoorbeeld elke maand. De hoogte van de spaarrente kan meestal later nog worden aangepast of zelfs tijdelijk worden opgeschort.

Doordat je de aandelen op verschillende momenten koopt, worden schommelingen op de aandelenmarkt gecompenseerd en hoef jij je dus niet te concentreren op wanneer het nou het "juiste" moment is om in te stappen.

Hoe lang moet ik in fondsen beleggen?

Hoe langer hoe beter! Beleggingsfondsen vormen een langetermijninvestering en zijn daarom bij uitstek geschikt voor particuliere pensioenvoorziening en om jouw financiële toekomst veilig te stellen. Het absolute minimum bij beleggen in aandelenfondsen is zeven tot tien jaar, anders zou het kunnen dat je de aandelen op een ongelegen moment moet verkopen en geld verliest. Wij adviseren minimaal 15 jaar om koersschommelingen echt op te kunnen vangen. Analyses hebben aangetoond dat er met een investeringslooptijd van 20 tot 30 jaar enorm hoge rendementen behaald kunnen worden - ondanks periodieke dalingen en crises.

Waarom zou je geld in fondsen beleggen - wat zijn de voordelen?

Met de juiste keuze en aanpak biedt deze vorm van beleggen meerdere voordelen:

  • Aandelen in fondsen zijn liquide, zodat ze desgewenst op elk moment weer verkocht kunnen worden.
  • Het risico is veel lager dan bij individuele aandelen en kan worden geminimaliseerd door een brede spreiding.
  • Zelfs met een kleine inleg is het al mogelijk om te beleggen in wereldwijde, breed gespreide beleggingsvormen om op die manier op lange termijn vermogen op te bouwen.
  • Je kunt jouw geld heel eenvoudig beleggen door een ervaren fondsbeheerder het werk te laten doen.
  • Je ontvangt op lange termijn hogere rentes en behaalt meer rendement dan bij traditionele beleggingen, zoals spaarrekeningen, daggeld en termijndeposito's.
  • Jouw vermogen wordt op lange termijn belegd, wordt altijd aangepast aan actuele waardeontwikkelingen en desgewenst zelfs duurzaam gebruikt.

Conclusie: beleggingsfondsen zijn een goed idee...

... voor diegenen die hun spaarplan zorgvuldig uitgedacht en gepland hebben!

Niet voor niets wordt deze vorm van financieel beleggen de laatste jaren steeds populairder, met name dankzij de lage rentetarieven op daggeld en termijndeposito's. Jaarlijks worden vele miljarden euro's beheerd door beleggingsfondsen. Om de inflatie te compenseren, moet bij het sparen een zeker rendement behaald worden, wat bij de meeste andere financiële beleggingen simpelweg niet (meer) te realiseren is.

Als het om beleggen gaat, kun je tegenwoordig niet meer om beleggingsfondsen, aandelen en beursdeelnames heen. Je hoeft geen uitgebreide financiële kennis of een enorm budget te hebben - zelfs kleine bijdragen groeien op lange termijn uit tot een aanzienlijk kapitaal. Het is zeker zinvol om vooraf jouw eigen wensen en ideeën op te stellen en daarmee een expert te raadplegen.

Trouwens: het allereerste Nederlandse fonds uit de 18e eeuw behaalde niet alleen winstgevende rendementen, het hield het maar liefst 114 jaar vol!

Wil jij ook verstandig besparen?

Vraag een financieel adviseur om advies over beleggen.

Lees het ook:

Kind aan het zwembad met een waterpistool – Reis veilig

| OVB Belgium

Eindelijk zon: Tips voor je reisbudget en reisverzekering

Of je nu met de rugzak door Thailand trekt, of lekker aan het zwembad ligt tijdens een all-in-vakantie in Tunesië, een reisverzekering komt altijd en overal van pas. Stel je voor dat je ziek wordt net voor je op reis vertrekt, of je bestolen wordt tijdens je vakantie. Met een goede reisverzekering ben je beschermd voor de financiële gevolgen en kan je zonder zorgen je vakantie plannen en op reis vertrekken.

Lachende kleuter – Verstandig sparen voor kinderen met een kinderspaarplan

| OVB Belgium

Sparen voor je kind(eren): tips voor een verstandig spaarplan voor je kind(eren)

Als je op vroege leeftijd begint met sparen voor je kinderen, petekinderen of kleinkinderen kan je zelfs met kleine bedragen een aanzienlijke som geld bijeensparen. Maar brengt sparen eigenlijk wel iets op in deze tijden van lage rentes en hoge inflatie?